2022-05-19
Chicago 12, Melborne City, USA

ОНЛАЙН БҮРТГЭЛ ЧУХАЛ ХОЛБООС Мэргэжлүүд

Uncategorized

Болдын Гэрэлтуяа

Овог, нэр:  Болдын ГЭРЭЛТУЯА

Албан тушаал: Багш

Эрдмийн зэрэг: Магистр

Мэргэжил: Цахилгааны инженер

  • 1999 Дархан-Уул аймаг Техникийн коллеж, Цахилгааны техникч
  • 2001 он Дархан-Уул аймаг, Техникийн коллеж, Цахилгааны бакалавр инженер
  • 2006 он ШУТИС ЭХИС, Цахилгааны магистр инженер

Заадаг хичээл: 

  • Цахилгаан станц дэд станцын тоног төхөөрөмж
  • Бага чадлын станц
  • Цахилгаан станцын цахилгаан тоног төхөөрөмж, цахилгаан шугам сүлжээ
  • Цахилгаан станц дэд станцын курсын төсөл 
  • Цахилгаан станц дэд станцын тусгай курс 

Утас: 99059664

Цахим хаяг: grlt@stda.edu.mn

X