Барилгын инженер

/бакалавр(өдөр, эчнээ) магистр/

Дэлгэрэнгүй
Сантехникийн инженер

/бакалавр/

Дэлгэрэнгүй
Ашигт малтмалын баяжуулалтын технологи

/бакалавр(өдөр, эчнээ) магистр/

Дэлгэрэнгүй
Уул уурхайн ашиглалтын технологи

/бакалавр(өдөр, эчнээ) магистр/

Дэлгэрэнгүй
Хүнсний инженерчлэл

/бакалавр, магистр/

Дэлгэрэнгүй
Шим тэжээл судлал

/бакалавр, магистр/

Дэлгэрэнгүй
Механик инженер

/бакалавр, магистр/

Дэлгэрэнгүй
Металлурги

/бакалавр, магистр/

Дэлгэрэнгүй
Машин үйлдвэрлэлийн технологи

/бакалавр, магистр/

Дэлгэрэнгүй
Менежмент

/бакалавр, магистр/

Дэлгэрэнгүй
Авто инженер

/бакалавр/

Дэлгэрэнгүй
Програм хангамж

/бакалавр/

Дэлгэрэнгүй
Дулааны инженер

/бакалавр(өдөр, эчнээ) магистр/

Дэлгэрэнгүй
Цахилгааны инженер

/бакалавр(өдөр, эчнээ) магистр/

Дэлгэрэнгүй