Day: 2019-10-01

ШУТИС-ийн Дархан –Уул аймаг дахь Технологийн сургуулийн хамт олны дунд 2019.08.30-наас 09 сарын 09-ны өдрүүдэд өрнөсөн “Угийн бичгээ хөтөлцгөөе” аяны тойм.

ШУТИС –ийн бүрэлдэхүүн сургуулийн нэг, бүс нутагт их сургуулийн жишиг үйлчилгээг үзүүлж буй Дархан-Уул аймаг дахь Технологийн сургуулийн хамт олон […]