Day: 2019-10-07

ДаТС-ийн Лицей ахлах сургууль ЧАНАРЫН ҮНЭЛГЭЭГЭЭР МУ-ын ТОП 20 сургуулийн гуравдугаарт эрэмбэлэгдлээ

Ерөнхий боловсролын сургалтын чанар, үр дүнг тодорхойлж, бодлого төлөвлөлтийг сайжруулах зорилготой  “БОЛОВСРОЛЫН ЧАНАРЫН ҮНЭЛГЭЭ-2019” боловсролын чанарын үнэлгээний судалгааг ЕБС-ийн 9 […]