Day: 2019-11-01

ДаТС-ийн англи хэлний багш Б.Эрдэнэсүрэн “Excel” хөтөлбөрийн хамгийн өндөр оноотой төгсөгчөөр шалгарлаа.

Англи Хэлний Институтийн Монгол дахь Салбараас хэрэгжүүлж буй англи хэлний багш давтан бэлтгэх “Excel” хөтөлбөрт ДаТС-ийн ахлах сургуулийн англи хэлний багш Б.Эрдэнэсүрэн хамрагдан […]