Day: 2019-11-08

ДаТС-ийн номын санд ШУТИС-ийн үндсэн сурах бичгийн дээжээс хандивлалаа

ШУТИС-ийн 60 жилийн ойн хүрээнд хэвлүүлсэн үндсэн сурах бичиг болох “Бетоны технологи”, “Керамикийн материалын технологи” “Цутгуурын технологи”, “Эрчим хүчний реле […]