Оюу толгойн тэтгэлэг зарлагдлаа

Дараах холбоосоор орж дэлгэрэнгүй мэдээллийг авна уу.
 http://bit.ly/2koy4dB