Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургуулийн Мэдээлэл, Холбооны Технологийн Сургууль, Дархан-Уул аймаг дахь Технологийн Сургууль хамтран дараах хөтөлбөрүүдээр МАГИСТРЫН сургалтанд элсэлт авч байна.