ШУТИС-ийн хөгжлийн стратеги-2030 нээлттэй хэлэлцүүлэг боллоо

ШУТИС-ийн захирлын 2019.10.14-ний өдрийн №1/936 тоот албан даалгаврын хүрээнд зохион байгуулагдсан “ШУТИС-ийн хөгжлийн стратеги-2030 хэлэлцүүлэг манай сургууль дээр амжилттай болж өнгөрлөө. Тус хэлэлцүүлэгт сургуулийн  70 гаруй профессор багш, ажилтан, ажилчид идэвхтэй оролцлоо. Хэлэлцүүлгийг удирдан танилцуулсан СБЗГ-ын дарга Н.Гэрэлт-Од танд баярлаж талархсанаа илэрхийлье! Сургуулийн захиргаа, Сургалтын алба, Номын сан

Сургуулийн захиргаа