Чанарын менежментийн тогтолцоо ISO 9001:2015 стандартын танилцуулах сургалт амжилттай зохион байгууллаа

ШУТИС-ийн захиргаа, бүрэлдэхүүн сургууль, нэгжүүдийн үйл ажиллагаанд 2018-2019 оны хичээлийн жилээс “ШУТИС-д Чанарын менежментийн тогтолцоог нэвтрүүлэх” ажлыг эхэлсэн билээ.

Тус ажлын хүрээнд 2019.10.09-ний өдөр ЧХШУА-ны дарга Э.Халиун, Чанарын менежер Д.Өнөрсайхан нар “Чанарын менежментийн тогтолцоо, түүний арга хэрэгсэл”, “Чанарын менежментийн тогтолцоог нэвтрүүлж буй туршилга”, “Чанарыг зорилтыг тодорхойлж төлөвлөх”, “Дотоод болон хөндлөнгийн аудит” танилцуулах сургалтууд явууллаа. Үүний дараа ШУТИС-ийн Багшийн хөгжлийн төвийн захирал А.Сүнжидмаа, БУХС-ийн профессор Т.Амаржаргал нар “ШУТИС-ийн багшийн хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр”-ийг танилцууллаа. Үйл ажиллагааны хүрээнд сургуулийн 50 гаруй профессор, багш, ажилтан, ажилчид хамрагдлаа.Сургалтыг амжилттай зохион байгуулахад тусалж дэмжсэн комиссын гишүүддээ талархал илэрхийлье.

СУРГУУЛИЙН ЗАХИРГАА