Дэлхийн чанарын өдөр -2019 ОНОЛ ПРАКТИКИЙН БАГА ХУРАЛ /Чанар амжилтын түлхүүр/