ДаТС-ийн номын санд ШУТИС-ийн үндсэн сурах бичгийн дээжээс хандивлалаа

ШУТИС-ийн 60 жилийн ойн хүрээнд хэвлүүлсэн үндсэн сурах бичиг болох “Бетоны технологи”, “Керамикийн материалын технологи” “Цутгуурын технологи”, “Эрчим хүчний реле хамгаалалт”, зэрэг сурах бичгүүдийн дээжээс номын зохиогчид нь ДаТС-ийн номын санд хандивлалаа.

Сургуулийн Захиргаа