” Эрчим хүч, Уул уурхайн цахилгаанжуулалтын дэвшилтэд технологи 2019 ” эрдэм шинжилгээний бага хурал болно.

” Эрчим хүч, Уул уурхайн цахилгаанжуулалтын дэвшилтэд технологи 2019 ” эрдэм шинжилгээний бага хуралын тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараах удирдамжаас харна уу.
a3 Capture14Capture12