Багш хөгжлийн төв

Овог, нэрАлбан тушаалУтасны дугаар
1С.СаруулболдИнженерчлэлийн салбарын ахлах багш , БХТ-ийн ахлагч99372344
2Д.Чулуунтөмөр Лицей сургуулийн менежер, БХТ-ийн гишүүн95953373
3Б.Басбиш Технологийн сургуулийн багш, БХТ-ийн гишүүн99002102

Багш хөгжлийн төв нь дараах чиглэлээр үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Үүнд:

  • Сургуулийн үйл ажиллагааны зохион байгуулалт, хэтийн төлвийн талаар санал боловсруулж, түүнийг баталж хэрэгжүүлэхэд оролцоно.
  • Багш нарын нийгэм, эрүүл мэнд, эдийн засгийн асуудал болон иргэний эрхийг хамгаалж, тэдний эрх ашигт нийцсэн арга хэмжээг зохион явуулна.
  • Багш нарын мэдлэг, мэргэжлийг дээшлүүлэхэд санаачлагатай ажиллана.
  • Салбар, багш, хамт олны хүсэл, санаа бодлыг судлан нэгтгэж энэ талаар сургуулийн захиргаанд мэдээлэл хийж, шаардлагатай гэсэн асуудлыг тавьж шийдвэрлүүлж байна.

ДаТС-ийн Багш хөгжлийн төвөөс жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулдаг арга хэмжээнүүд:

  • Нийт багш ажилтан ажилчдын дунд спортын 4 төрөлтийн тэмцээнийг зохион байгуулдаг.
  • ШУТИС болон Дарханы ИДМСКонсорциумын багш нарын баярын арга хэмжээ, спортын тэмцээнд шигшээ баг, тамирчдаа зохион байгуулан оролцдог.
  • Нийт багш, ажилтан ажилчдын эрүүл мэнд, ая тухтай ажиллах нөхцлийг хангаж чийрэгжүүлэх кабинетийг ажиллуулж төрөл бүрийн эрүүл мэнд, чийрэгжүүлэлтийн үйлчилгээг тогтмол явуулдаг.
  • Жилд 1-2 удаа нийт багш, ажилтан ажилчдын дунд идэвхитэй амралтыг зохион байгуулдаг.
  • Нийт багш, ажилтан, ажилдын эрүүл мэндэд анхаарч 2 жилд нэг удаа нарийн мэргэжлийн эмчийн үзлэгийг тогтмол зохион байгуулдаг.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>