СУРГАЛТ ЯВУУЛЖ БУЙ МЭРГЭЖЛҮҮД

 

Технологийн салбар
   ГЭГЭЭ  Мэргэжил Бакалавр   Магистр   Доктор
1 БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТЕХНОЛОГИ МЭРГЭЖИЛ  * * *
2 ИРГЭНИЙ БА ҮЙЛДВЭРИЙН БАРИЛГА ИНЖЕНЕР  *
3 ХАЛААЛТ АГААР СЭЛГЭЛТИЙН ИНЖЕНЕР *
4 УС ХАНГАМЖ, УС ЦЭВЭРЛЭГЭЭ  *
5 АШИГТ МАЛТМАЛЫН БАЯЖУУЛАЛТЫН ТЕХНОЛОГИ /МЭРГЭЖИЛ/ * *
6 УУЛ УУРХАЙН АШИГЛАЛТЫН ТЕХНОЛОГИ * *
7 ХҮНСНИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТЕХНОЛОГИ * *
8 ХООЛ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТЕХНОЛОГИ *
9 ХҮНСНИЙ ЧАНАР, АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ * *
Инженерчлэлийн салбар
10 ТӨМӨРЛӨГИЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТЕХНОЛОГИ * *
11 МАШИН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТЕХНОЛОГИ * *
12 БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН МАШИН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН АШИГЛАЛТЫН ИНЖЕНЕР *
13 ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН МЕХАНИКЖУУЛАЛТ *
14 УУЛ УУРХАЙН МАШИН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ * *
15 АВТО ИНЖЕНЕР *
16 УУЛ УУРХАЙН МЕНЕЖМЕНТ * *
17 ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ МЕНЕЖМЕНТ *
18 САНХҮҮ МЕНЕЖМЕНТ * *
Эрчим хүч, мэдээллийн технологийн салбар    
19 ЦАХИЛГААН СИСТЕМ * *
20 ЦАХИЛГААН СИСТЕМИЙН АВТОМАТЖУУЛАЛТ *
21 УУЛ УУРХАЙН ЦАХИЛГААН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН АШИГЛАЛТЫН ИНЖЕНЕР * *
22 ДУЛААНЫ ИНЖЕНЕР * *
23 ПРОГРАМ ХАНГАМЖ *
Суурь шинжлэх ухааны тэнхим
24 БОЛОВСРОЛ СУДЛАЛ *
25 БОЛОВСРОЛЫН УДИРДЛАГА *

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>