Оюутны клубууд

ШУТИС-ийн Дархан-Уул аймаг дахь Технологийн сургуулийн профессор багш, ажилчид оюутнуудынхаа чөлөөт цагийг зөв, бүтээлч өнгөрүүлэх, тэдний бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлэх, нийгмийн амьдралд бэлтгэх зорилгоор олон клуб, дугуйлан хичээллүүлж байна. Үүнд:

Технологийн салбар:

“Керамик материал судлал”-ын дугуйлан
“Барьцалдах материал судлал”-ын дугуйлан
 “Бетон судлал”-ын дугуйлан
“Ус-хөгжил, судлаач” клуб
“ДЦС-ын үнс шаарга хаягдлыг барилгын материалд ашиглах судалгаа”-ны дугуйлан

Инженерчлэлийн салбар:

“General robots” Робокон дугуйлан
“Начир” клуб
“Уулын спортын явган аялал”-ын клуб
“Бид КПХ-ынхан” клуб
“Компьютер-Сүлжээ” клуб
“Компьютер-Дизайн” клуб
“Хэрэглээний програм сонирхогчид”-ын клуб
“Project” клуб
“Photoshop ашиглах” клуб
“Эдийн засагч оюутан” клуб
“Залуу санхүүч” клуб
“Илч” клуб
“Электроник автоматжуулалт”-ын клуб
“INFO” клуб

Суурь шинжлэх ухааны тэнхим:

“Залуу физикч” клуб
“Органик химийн” дугуйлан
“ICC” клуб
“Русский мир” клуб
“Тамирчин” клуб

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>