ШУТИС ДаТС компьютерийн хэрэглээний анхан шатны зааварчилгаа

0. Дотоод сүлжээнд \\192.168.100.4 шарелүү орох

1. Kaspersky 6.0 програм суулгах (Windows XP, Windows 7)

2. Kaspersky 6.0 програмын лиценз сунгах (Windows XP, Windows 7)

3. Microsoft office 2013 програм суулгах, идэвхжүүлэх

4. ABBYY FineReader 11 програм суулгах

5. Adobe PhotoShop CS3 програм суулгах