ЗАРЛАЛ

Менежментийн салбарын мэргэжил сурталчлах 7 хоногын аяны хөтөлбөрийн удирдамж

Зорилго: Оюутнуудыг олон нийтийн ажилд татан оролцуулах, тэдний суралцах идэвхийг нэмэгдүүлэх, оюуны чадавхийг нэмэгдүүлэх, ёс зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэхэд үүднээс ШУТИС-ийн […]