ЗАРЛАЛ

” Эрчим хүч, Уул уурхайн цахилгаанжуулалтын дэвшилтэд технологи 2019 ” эрдэм шинжилгээний бага хурал болно.

” Эрчим хүч, Уул уурхайн цахилгаанжуулалтын дэвшилтэд технологи 2019 ” эрдэм шинжилгээний бага хуралын тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараах удирдамжаас харна […]

Эрчим хүч, мэдээллийн технологийн салбарын ” Програм хангамж мэргэжил сурталчилах” аяны хүрээнд ДаТС-ын оюутнуудын дунд зохион байгуулагдах “Хурдан бичлэгийн уралдаан” -ыг зарлаж байна.

Эрчим хүч, мэдээллийн технологийн салбарын ” Програм хангамж мэргэжил сурталчилах” аяны хүрээнд ДаТС-ын оюутнуудын дунд зохион байгуулагдах “Хурдан бичлэгийн уралдаан”-д […]