МЭДЭЭ

ДСЦТС ХК-ийн хөрөнгө оруулалтаар тохижуулсан цахилгаан тоноглолын лаборатори нээлтээ хийлээ.

ДСЦТС ХК-иас Дархан-Уул аймаг дахь Технологийн сургуулийн Цахилгаан тоноглолын лабораторийг 57,8 сая төгрөгөөр санхүүжүүжилтээр барилгын засварын ажил,цахилгааны тоног төхөөрөмжүүд болон […]