Day: 2017-02-07

“ҮР ДҮНД СУУРИЛСАН БОЛОВСРОЛЫН ТОГТОЛЦОО”- г хөгжүүлэх ажлын хүрээнд “CDIO системийг инженерийн боловсролд нэвтрүүлэх нь” сургалт амжилттай явагдлаа

2017 оны 1-р сарын 17-20 өдрүүдэд Дархан-Уул аймгийн ИХ дээд сургуулийн судлаач багш нарын дунд “CDIO системийг инженерийн боловсролд нэвтрүүлэх […]