Month: August 2017

Олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хурал зохион байгуулагдав.

ШУТИС-ийн Дархан-Уул аймаг дахь Технологийн Сургууль, ХААИС-ийн Агроэкологи Бизнесийн сургуулийн хамтран зохион байгуулсан “Хөдөлмөрийн зах зээлийн өнөөгийн байдал: тулгамдсан асуудлууд, гарц […]

Багш нарын анхааралд

Төлөвлөгөө ёсоор 9 дүгээр сарын эмхэтгэлд хэвлүүлэх өгүүллүүдээ профессор багш нар 2017 оны 9 дүгээр сарын 1-8 ны өдрүүдэд цаасаар […]