Day: 2017-09-07

Чибагийн технологийн институтэд богино хэмжээний сургалтад хамрагдахыг урьж байна

ШУТИС болон Япон улсын Чибагийн технологийн институтын хамтын ажиллагааны гэрээний хүрээнд ШУТИС-ийн багш, судлаач нарыг Чибагийн технологийн институтэд богино хугацааны […]