Day: 2017-10-02

Чибагийн технологийн институтэд богино хэмжээний сургалтанд хамруулах шалгаруулалтын дүн гарлаа

Япон улсын Чибагийн технологийн институттэй байгуулсан хамтын ажиллагааны гэрээний хүрээнд Шинжлэх ухаан технологийн их сургуулийн багш нарыг Чибагийн технологийн институтэд […]