Day: 2017-10-05

Технологийн салбарын сургалтын мастер Б.Гэрэлмаа нь Мо-Мо 3 төслийн хамтран ажиллах гэрээний дагуу ХБНГУ-д  DAAD байгууллагын тэтгэлгээр Германы Эссэн хотын Дөсбургийн их сургуульд 14 хоногийн сургалтад хамрагдлаа.

Тус сургуулийн Технологийн салбарын сургалтын мастер Б.Гэрэлмаа нь Мо-Мо 3 төслийн хамтран ажиллах гэрээний дагуу ХБНГУ-д  DAAD байгууллагын тэтгэлгээр Германы […]