Month: November 2017

ҮЙЛДВЭРИЙН ЦАХИЛГААН ХЭМЖҮҮР, ЭЛЕКТРОНИКИЙН АШИГЛАЛТ ЗАСВАР” сэдэвт түр сургалт амжилттай зохион байгуулагдлаа

Дархан-Уул аймаг дахь Технологийн сургуулийн Инженерчлэлийн салбарын цахилгааны инженер  мэргэжлийн багш нар “ҮЙЛДВЭРИЙН ЦАХИЛГААН ХЭМЖҮҮР, ЭЛЕКТРОНИКИЙН АШИГЛАЛТ ЗАСВАР”-н мэргэжил дээшлүүлэх […]