Month: September 2018

“Шинжлэх ухаан технологи” сэтгүүлд өгүүлэл, нийтлэл ирүүлэх тухай.

ЭШИГ-ын эрдэм шинжилгээний ажлын төлөвлөгөө ёсоор 2018-2019 оны хичээлийн жилийн  10 дугаар сард “Шинжлэх ухаан технологи”-сэтгүүлд  хэвлүүлэх өгүүлэл, нийтлэлийг профессор багш нараасаа  хүлээн авч, 2018 оны […]