Day: 2019-03-07

Ахлах сургуулийн сурагчид Олон улсын болон улсын чанартай олимпиад уралдаануудад амжилт гаргалаа.

Олон улсын болон Монгол улсын хэмжээнд зохион байгуулагдаж байгаа олимпиад, уралдаануудад ДаТС-ийн ахлах сургуулийн сурагчид амжилттай оролцсоор байна. Үүнд: Англи […]

ШУТИС-ийн профессор, багш, судлаачдын “Эрдмийн чуулган”-д ДаТС-ийн багш судлаачид амжилттай оролцлоо.

ШУТИС-ийн профессор, багш, судлаачдын эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын үр дүнг хэлэлцэх, сурталчлах, харилцан туршлага солилцох зорилготой “Эрдмийн чуулган-2019” эрдэм шинжилгээний […]