Day: 2019-03-11

Write On! олон улсын англи хэлний чөлөөт зохион бичлэгийн уралдаанд ДаТС-ийн Ахлах сургуулийн сурагчид амжилтаа дахин бататгалаа.

Сурагчдад аливаа сэдвээр үзэл бодлоо өвөрмөцөөр илэрхийлэх боломжийг олгодог Write On! олон улсын англи хэлний чөлөөт зохион бичлэгийн уралдаанд ДаТС-ийн харьяа ахлах […]