Day: 2019-04-08

Судалгаа-1

Дараах судалгааг оюутан бүр 2 багш сонгож аваад багш бүрээр нэг нэг удаа өгнө. https://forms.gle/9s9TDmRP3APb2ox97