IFOST 2017

IFOST-2017 олон улсын хурлын зар албан ёсоор гарсныг хавсралтаар хүргүүлж байна. Энэ удаагийн форум БНСУ-ын Улсан хотноо 5 дугаар сарын 31-нээс 6 дугаар сарын 02-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдана.

Та бүхэн хавсралтад буй хурлын постерыг өнгөтөөр (A3) хэвлэн салбар, тэнхимийн багш, судлаачиддаа, ахисан түвшинд суралцаж буй оюутнуудад албан ёсоор хүргэн идэвхитэй оролцуулахыг хүсье!

Хурлын талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг http://ifost.ulsan.ac.kr/contents/main үзнэ үү.

PS: Өгүүлэл илгээхдээ өмнөх жилийн адил EDAS (https://edas.info/index.php?c=23105) хурлын онлайн системийг ашиглаж буй анхаарна уу. 

IFOST-2017-CFP