Төгсөгчид төрөлх сургуульдаа хандив өргөлөө.

2017 оны 10 сарын 07-ны билигт сайн өдөр ДаТС-ийн Лицей сургуулийг 1994 онд төгссөн төгсөгчдийг төлөөлөн Ц.Батбилэг, Д.Эрдэнэчулуун нар физикийн хичээл дээр ашиглах  хоёр сая гаруй  төгрөгний үнэ бүхий “Осуилоскопе” дижитал аппаратыг хандив болгон өргөлөө.Тус багажаар физикийн хичээл дээр цахилгааны тогтмол, хувьсах гүйдлийг хэмжих, тодорхойлоход хэрэглэгдэх чухал төхөөрөмж юм. Хандив өргөсөн 1994 оны төгсөгчдөдөө Лицей сургуулийн захиргааны нэрийн өмнөөс баярлаж талархсанаа илэрхийлье.
21 22