“Боловсрол судлалын тулгамдсан асуудлууд” ЭШХ-ын удирдамж

1

Илтгэл хүлээн авах хугацаа 2017.11.20-ны өдрийн 17 цаг хүртэл сунгагдсан тул оролцох хүмүүс нэрсээ Н.Баттунгалагт өгнө үү.