Солонгос хоолны боловсрол олгох хөтөлбөр амжилттай зохион байгуулагдлаа

Технологийн салбарт ажиллаж байгаа KOICA байгууллагын сайн дурын ажилтан КВОН КЁН СҮК-багш  2017.09.27- 2017.11.29 –ны  хооронд “ Солонгос хоолны” дадлага сургалтыг ДаТС-ийн багш, ажилдын дунд амжилттай зохион байгууллаа. Солонгос хоолны Боловсрол хөтөлбөрийг амжилттай дүүргэсэн  ДаТС-ийн багш ажилчдад  сертификат олголоо. Энэхүү сургалт нь 2018 оны 3 – р сард дахин зохион байгуулагдах юм.
1 2 3 4