2017-2018 оны хичээлийн жилийн хаврын улиралд төгсөх оюутнуудын анхааралд!

2017-2018 оны хичээлийн жилийн хаврын улиралд төгсөх оюутнууд “Төгсөгч оюутны анкет”-ыг http://202.5.195.20/StudentApp/Job хаягаар орж 2018 оны 05 дугаар сарын 18-ны дотор онлайнаар бөглөж баталгаажуулна уу.