ДаТС-ийн номын сангаас Дэлхийн номын өдрийг тохиолдуулан үйл ажиллагаа зохион байгуулна

PowerPoint Presentation