Боловсролын зээл хөөцөлдөж байгаа оюутнуудад зориулсан эссэ бичих заавар

Агуулга:

 1. Эхлэл
 • Оршил /эссэний агуулагад нийцсэн өөрийн мэдээлэл, зорилго, хамрах хүрээ/
 1. Гол хэсэг
 • Мэдэгдэл /Миний мэргэжил-миний сонголт/
 • Үндэслэл /Таны сонгон суралцаж буй мэргэжил ирээдүйд таны амьдралд хэрхэн нөлөөлөх талаар/
 • Дэмжлэг /Сонгосон мэргэжилээрээ суралцахад ”Оюутны хөгжлийн зээл” ямар шаардлагатай вэ?/
 • Хамрах хүрээнд тусгагдсан сэдвийн нотолгоо
 1. Төгсгөл хэсэг
 • Бичигчийн санаа / Агуулгаа эргэн сануулж өөрийн санаагаа дүгнэнэ/
 • Дүгнэлт /Төлбөрийн дарамтгүй суралцаж төгссөнөөр чи ирээдүйгээ хэрхэн төсөөлж байна, зээлээ хэрхэн төлөх талаар/

Эссэний шалгуур

 • Бичигчийн байр суурь, хандлага, утга, түүнийг илэрхийлсэн эсэх
 • Сэдвийн агуулга оновчтой эсэх, учир шалтгаан, үр дагавараа зөв тодорхойлсон эсэх
 • Уялдаа холбоо
 • Нотолгоо, дэмжлэг шаардлагаа зөв тодорхойлсон эсэх
 • Өвөрмөц сэтгэлгээ, бичлэгийн зохион байгуулалт, ур маяг, найруулга
 • Бусдаас ялгарах онцлог
 • Эрэмбэ, дэс дараа
 • Бичгийн соёл
 • Цэг тэмдэг, зөв бичих дүрмийн мэдлэг