ИНЖЕНЕРИЙН БЭЛТГЭЛ АНГИД ЭЛСЭЛТ АВНА

ЭЕШ-аас хангалтгүй оноо авсан төгсөгчид болон их дээд сургуульд элсэн суралцах сонирхолтой ажиллагсдыг тус сургуулийн бакалаврын зэрэг олгох хөтөлбөрүүдэд дэвшин суралцахад бэлтгэх зорилготой математик, физик, химийн хичээлээр гүнзгийрүүлсэн суурь мэдлэг олгох ИНЖЕНЕРИЙН БЭЛТГЭЛ АНГИ-д бүртгэж байна.

Сургалтын агуулга, онцлог:

  • ЕБС-ийн ахлах ангийн математик, физик, химийн хичээлийн агуулгыг гүнзгийрүүлэн судална.
  • Амжилттай суралцсан тохиолдолд ШУТИС-ийн бакалаврын хөтөлбөрт дэвшин суралцах бөгөөд Инженерийн бэлтгэлд суралцсан хичээлүүдийг шалгалт өгч кредит тооцуулах боломжтой.

Бүртгэл : 2018 оны 9 сарын 10 хүртэл бүртгэнэ.

Утас: 99950058, 89895911, 99828870, 96653778

ШУТИС-ийн Дархан-Уул аймаг дахь Технологийн Сургууль
Сургалтын алба