Багш нарын анхааралд!

1. http://must.edu.mn/mn/content/show/id/7897 линкэд байгаа Эрдэнэтийн технологийн сургуулийн зохион байгуулж буй ЭШ-ний хуралд багш, оюутнуудаа оролцуулж хамтран ажиллана уу.
2. Хавсралтаар явуулж буй “Эврика-2018″ ЭШ-ний хуралд бас оролцох ажлыг зохион байгуулан ажиллахыг хүсье.
Эрдэмтэн Шинжилгээний алба