ШУТИС-ийн интернетийн орчинд олон нийтийн сүлжээг хязгаарлах тухай

Монгол улсын Засгийн газрын 2018 оны 5 сарын 23-ны өдрийн 138 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг хангах зорилгоор,  2018 оны 9 сарын 18-ны Захирлын зөвлөлийн хуралдаанаас гаргасан шийдвэрийн дагуу ШУТИС-ийн интернетийн орчинд зарим олон нийтийн сүлжээнүүдийг (Facebook, Twitter, Instgram, Steam) ажлын өдрүүдэд 07:40-аас 19:30 цагийн хооронд хязгаарлах болсныг мэдэгдэж байна. ШУТИС-ийн Дархан-Уул аймаг дахь Технологийн сургууль дээр уг хязгаарлалтыг 2018.09.24-ны Даваа гаригаас эхлэн хэрэгжүүлэх болсоныг мэдэгдэж байна.

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

http://www.legalinfo.mn/law/details/13368

Захиргаа хүний нөөцийн газар
ДаТС Захиргаа