“Шинжлэх ухаан технологи” сэтгүүлд өгүүлэл, нийтлэл ирүүлэх тухай.

ЭШИГ-ын эрдэм шинжилгээний ажлын төлөвлөгөө ёсоор 2018-2019 оны хичээлийн жилийн  10 дугаар сард “Шинжлэх ухаан технологи”-сэтгүүлд  хэвлүүлэх өгүүлэл, нийтлэлийг профессор багш нараасаа  хүлээн авч, 2018 оны 10 дугаар сарын 05-ны дотор ЭШИГ-ын Lkhagva27@must.edu.mn хаягаар file-r ирүүлэх бөгөөд  редакторласан хүний овог нэр, албан тушаал, гарын үсэгтэй  өгүүлэл, нийтлэлээ хэвлэн ирүүлнэ үү. /Сэтгүүлийн зарыг file-р хүргүүлж байна.