Багш нарын баярын үйл ажиллагаанд хүрэлцэн ирэхийг урьж байна.

42045398_173380