Эрчим хүч мэдээллийн технологийн салбар мэргэжил дээшлүүлэх сургалт зохион байгууллаа

ДаТС-ийн эрчим хүч, мэдээллийн технологийн салбар үйлдвэр, уурхайн ажилчдад зориулан “уулын үйлдвэрийн цахилгаан хангамж, автоматжуулалт” мэргэжлээр мэргэжил дээшлүүлэх 80 цагийн сургалтыг амжилттай зохион байгуулж төгсөгчдөд сертификат гардууллаа.
123