Нийт оюутнуудын анхааралд! Хичээл сонголт сунгагдлаа

2018-2019 оны хичээлийн жилийн хаврын улирлын хичээл сонголт 2 2018.02.13-ны өдрийг дуустал сунгагдсан тул сонголтоо хийгээгүй оюутнууд яаралтай сонголтоо баталгаажуулна уу.