Суурь Шинжлэх Ухааны Тэнхимийн багш нарын профессорын семинар амжилттай зохион байгуулагдлаа

ШУТИС-ийн Дархан-Уул аймаг дахь Технологийн Сургуулийн СШУТ-ийн багш нарын  “Профессорын семинар” 2019 оны 02 сарын 27 нд амжилттай зохион байгуулагдлаа. Уг семинарт Түүх, Нийгэм, Хэл шинжлэл, Математик, Физик, Боловсрол судлалын чиглэлээр олон улсын нэр хүндтэй сэтгүүлүүд дээр хэвлэгдсэн судалгааны ажлуудыг өөрсдийн хийж буй судалгааны ажилтайгаа зэрэгцүүлэн судлан дүгнэлт хийж эрдэмтэн, судлаач багш нараараа хэлэлцүүлэв.
1_1 2_1 3_1