“Сүмитомо Корпораци”-ийн тэтгэлэг олгох хөтөлбөр зарлагдлаа.

“Сүмитомо Корпораци”-ийн тэтгэлэг олгох хөтөлбөрийн бүрдүүлэх материалыг дараах холбоосоос харна уу.

http://must.edu.mn/mn/content/show/id/8348