Дэлхийн Усны өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүллээ.

1993 оноос эхлэн жил бүрийн 3-р сарын 22 –ны өдрийг “Усны өдөр” болгон тэмдэглэн өнгөрүүлэх уриалгыг ЮНЕСКО гишүүн орнууддаа гаргасан. Энэхүү тэмдэглэлт өдрийн гол зорилго нь усны салбараас  тулгамдаж буй асуудлыг сонгон авч уриа дэвшүүлэн бүх нийтийн анхаарлыг хандуулдаг юм. Дэлхийн усны өдрийг тохиолдуулан ДаТС-ийн Технологийн салбарын ХБОИ мэргэжлийн багш, оюутнууд уламжлал болсон эрдэм шинжилгээ, онол практикийн бага хурлыг 5 дэх жилдээ “Цэнгэг ус, тэгш хүртээмж 2019” сэдвийн дор Хараа-Ерөө голын сав газрын захиргаа, Дархан-Ус суваг, Байгаль орчин аялал зуучлалын газар, ХААИС-ийн АЭБС зэрэг хамтран ажилладаг байгууллагуудтайгаа амжилттай зохион байгууллаа.
Тус хурлаар хамтрагч байгууллагын 2 зочин илтгэл, оюутнуудын 12 илтгэл хэлэлцүүлэгдсэнээс дараах илтгэлүүд шалгарлаа. Үүнд:
I байр:
“ДаТС-ийн хичээлийн байрны ундны усны физик-химийн шинж чанарын судалгаа” сэдэвтэй илтгэлээр оюутан Б.Алимаа, С.Энхзаяа, Ж.Түмэнжаргал, Г.Хишиг-Эрдэнэ, Д.Оюунбилэг /ШУТИС, ДаТС/
II байр:
“Дархан хотын борооны ус хүлээн авагчийн судалгаа” 
сэдэвт илтгэлээр оюутан М.Баттөр, Т.Байгальцэцэг, П.Содгэрэл /ХААИС, АЭБС/
III байр:
“Хараа голын усны нөөцөд үзүүлэх газар ашиглалт” 
сэдэвт илтгэлээр оюутан Б.Эрдэнэжаргал, А.Нарантуяа, Т.Байгальцэцэг, П.Содгэрэл /ХААИС, АЭБС/
Тусгай байр:
“Монгол орны ус ашиглалт, хүртээмж” сэдэвт илтгэлээр оюутан Б.Энхболд, Б.Уянга /ШУТИС, ДаТС/
11_1