ДаТС-ийн оюутнууд оюутан цэрэг хөтөлбөрт хамрагдлаа.

      “Цэргийн албаны тухай Монгол Улсын хууль”-д “Оюутан цэрэг” цэргийн мэргэжил олгох сургалт болж, хуулийн дагуу цэргийн алба хаах хэлбэр болсон билээ.
     2019 оны “Оюутан цэрэг” цэргийн мэргэжил олгох сургалтанд ШУТИС-ийн Дархан-Уул аймаг дахь Технологийн сургуулийн бакалаврын өдрийн ангийн нэгдүгээр дамжааны 2.8 -аас дээш голч дүнтэй, 18 нас хүрсэн, Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 32 дугаар тогтоолоор батлагдсан журмын дагуу бие бялдар, эрүүл мэндийн шаардлага хангасан 15 оюутан тэнцсэн бөгөөд эдгээр оюутнууд 6-р сарын 15-наас 8-р сарын 15 хүртэл хээрийн дадлагад гарна.
1_1 2_1 3_1 4_1 5 6_1

“Оюутан цэрэг” цэргийн мэргэжил олгох сургалтанд хамрагдсан нийт оюутнууддаа амжилт хүсье.
Сургуулийн захиргаа