Дархан-Уул аймгийн Засаг дарга ДаТС-д зочиллоо.

   Дархан-Уул аймгийн Засаг дарга С.Насанбат 2019.04.09-ны өдөр ДаТС-ийн Технологийн салбарын багш нарын сүүлийн үеийн дэвшилтэт технологийн туршилт, судалгааны ажилтай танилцаж цаашид уг судалгааны ажилтай холбоотойгоор хамтран хэрэгжүүлэх ажлын талаар санал солилцлоо.