Эрчим хүч, мэдээллийн технологийн салбарын ” Програм хангамж мэргэжил сурталчилах” аян 4 сарын 09-с 4 сарын 18 хүртэл явагдана.

Эрчим хүч, мэдээллийн технологийн салбарын ” Програм хангамж мэргэжил сурталчилах” аян 4 сарын 9-өөс 4 сарын 18 хүртэл зохион байгуулах болно.
2222