“Боловсролын экспо-2019″ үзэсгэлэн 04 дүгээр сарын 12-ны өдөр Залуучууд театрт боллоо.

     Ерөнхий боловсролын сургуулийн 12 дугаар ангийн сурагчдад мэргэжлийн чиг баримжаа олгох зорилгоор зохион байгуулагдсан “Боловсролын экспо-2019″ үзэсгэлэн 04 дүгээр сарын 12-ны өдөр Залуучууд театрт боллоо.
Уг үзэсгэлэнд тус сургууль өөрийн сургалт явуулдаг, мэргэжилтэн бэлтгэдэг 21 мэргэжил хөтөлбөрөөр сурталчилгаа, танилцуулга хийж оролцлоо.
20190412_111713_1 20190412_112613_2 20190412_112745_3 20190412_125110_4

IMG_0020_2IMG_0027_14_4IMG_0062_3